Introductie Educatie

Modulecode
M-AL-EDUI
Vakgebied
Maatschappij
Credits
2
Groepsgrootte
Max. 20
Lesweken
30
Lesduur
60 minuten per week
Contacttijd totaal
30 uur
Studietijd
26 uur

Vorm / inhoud / niveau

Ingangsniveau
Toegelaten tot de bachelor.
Competenties
Zie Competentie Matrix.
Leerdoelen
De student kan de grote lijnen van het educatieve werkveld schetsen;
De student kent verschillende leer- en doceerstijlen en kan die kennis toepassen;
De student kent de voordelen en nadelen van individuele en groepslessen en kan hier in het creƫren van werkvormen rekening mee houden;
De student kan zelf een goede lesopbouw maken en kent verschillende werkvormen;
De student heeft ervaring opgedaan met het werken met groepen;
De student beheerst de basisvaardigheden om met heterogene ensembles te kunnen werken;
De student is in staat om inhoud en kwaliteit van een methode toe te lichten;
De student heeft inzicht in het opstellen van en werken volgens een leerplan;
De student heeft voldoende inzicht in zijn muziekpedagogische talenten, interesses en ambities om gemotiveerde studiekeuzes te maken;
De student toont zijn visie op educatie en zijn eigen rol daarin;
De student kan bovengenoemde leerdoelen in samenhang toepassen.
Samenhang
Deze module hangt nauw samen met de module hospiteren en biedt een blik op de modules methodiek, ensembleleiding en educatieve stage in de hoofdfase van de opleiding, alsmede op vrij te kiezen educatieve leereenheden.
Inhoud
Lessen over de onderwerpen genoemd bij leerdoelen. Daarnaast verschillende opdrachten waarin de student de aangeboden stof moet verwerken; lezingen en workshops over diverse werkvelden.
Werkvormen
Klassikale lessen, practica, individuele opdrachten, gezamenlijke opdrachten, presentaties, lezingen en workshops.
Media / leerstof / repertoire
Alles dat je nodig hebt staat op de ELO Educatieve Vakken.
Studentactiviteit
Opdrachten maken, presentaties aan elkaar, feedback geven.

Toetsing en beoordeling

Toetsvormen
Opdrachten en presentaties tijdens de les.
Criteria
Uit de uitwerking van de opdrachten blijkt dat de student de stof meester is en deze op een inzichtelijke wijze heeft behandeld.
Normering
Alle opdrachten worden met minimaal een 5,5 afgesloten. Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde van deze cijfers.
Procedure bij toetsing
De opdrachten worden bij de docent via e-mail ter beoordeling ingeleverd, de presentaties vinden plaats tijdens de lessen.
Herkansing
Zie de Onderwijs- en examenregeling.

Samenvatting van de module

In deze module leer je alle aspecten van het lesgeven op basaal niveau kennen. Je begint met het maken van een werkveld-verkenning: waar kom je muziekeducatie tegen? Hoe ziet het beroepsbeeld van de docerend musicus eruit. Niet alleen waar kom je terecht, ook wat ga je doen en wat moet je kunnen. Er komen een aantal onderwerpen aan bod, zoals: leerstijlen, groepslessen, samenspel, didactisch model en methode-analyse. Aan het eind van de module maak je in groepen een eindopdracht, waarin al deze onderwerpen terugkomen.