Methodiek 1

Modulecode
M-AL-MTH1
Vakgebied
Maatschappij
Credits
1
Groepsgrootte
4-10
Lesweken
15
Lesduur
50 minuten per week
Contacttijd totaal
13 uur
Studietijd
15 uur

Vorm / inhoud / niveau

Ingangsniveau
Introductie Educatie is afgesloten.
Competenties
Zie Competentie Matrix.
Leerdoelen
De student:
- kan een aanvangsmethode analyseren en beoordelen
- kan enkele aanvangsmethodes kritisch met elkaar vergelijken
- kan methodische oefeningen en speelstukken ontwerpen
- heeft eenvoudig speelmateriaal paraat in diverse genres
- kent in die genres de typische basistechnieken
- kan een lessenserie maken voor beginners in verschillende doelgroepen.
Samenhang
Deze module bouwt voort op de module Educatie A en is een voorbereiding op de module Educatie B en Algemene Methodiek.
Inhoud
Lessen over de onderwerpen genoemd bij leerdoelen, daarnaast opdrachten waarin de student de aangeboden stof moet verwerken.
Werkvormen
Groepslessen, opdrachten en presentaties.
Media / leerstof / repertoire
Alle benodigde leerstof is op de ELO Educatieve Vakken te vinden.
Studentactiviteit
Opdrachten maken, presenteren, feedback geven.

Toetsing en beoordeling

Toetsvormen
Opdrachten / portfolio.
Criteria
De student beheerst het onder 'leerdoelen' genoemde.
Normering
De student is geslaagd bij een aanwezigheid van minimaal 80% en bij een voldoende (minimaal 5,5) beoordeling van de afzonderlijke opdrachten.
Procedure bij toetsing
De opdrachten worden door de docent beoordeeld. Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde van de verschillende deelcijfers.
Herkansing
Zie de Onderwijs- en examenregeling.

Samenvatting van de module

In deze module verdiep jij je in de aanvangsmethodiek. Dit zal gebeuren in afdelings-overstijgende groepen met zoveel mogelijk hetzelfde hoofdvakinstrument. Aanvangsmethodiek is de methodiek die zich bezig houdt met het lesgeven aan beginners. Deze zijn vaak jong, maar dat hoeft natuurlijk niet altijd.