Werken Met Groepen

Modulecode
M-AL-WMG
Vakgebied
Maatschappij
Credits
2
Groepsgrootte
20
Lesweken
15 weken lessen en 4 weken stages
Lesduur
1 uur voor de lessen en 2 uur voor de stage
Contacttijd totaal
28 uur
Studietijd
56 uur

Vorm / inhoud / niveau

Ingangsniveau
Toegelaten tot het tweede jaar.
Competenties
Zie Competentie Matrix.
Leerdoelen
De student is in staat om een groep resultaatgericht te begeleiden/coachen;
Daarbij heeft hij geleerd om de dynamiek van een groep te herkennen en hier op in te spelen tijdens de lessen;
Hij staat meer boven de materie en kan daardoor sturen op de inhoud;
Daarnaast leert hij verder te kijken dan zijn eigen discipline en is daardoor in staat om cross over opdrachten tot een redelijk/goed resultaat te brengen.
Samenhang
Deze module sluit aan op de module introductie Educatie en biedt een verdieping in kennisniveau en praktijkgerichte training richting het onderwijsveld. De module verruimt ook de mogelijkheid tot verdieping binnen het werkveld onderwijs tijdens de stage in het 3e jaar.
Inhoud
Praktijkgerichte lessen over de onderwerpen genoemd bij de leerdoelen; Daarnaast verschillende opdrachten waar de student zelf de aangeboden stof moet verwerken. De module wordt afgesloten met een onderwijsstage waarin de studenten een schoolconcert geven aan leerlingen Primair Onderwijs waarbij de kinderen naast het ervaren en luisteren (receptie) ook deels musiceren (productie).
Werkvormen
Klassikale lessen, gezamenlijke opdrachten, onderwijsstage.
Media / leerstof / repertoire
Alle benodigde leerstof is op de ELO Educatieve Vakken te vinden.
Studentactiviteit
Opdrachten maken, presentaties in groepsverband, verslaglegging en onderwijsstage in groepsverband.

Toetsing en beoordeling

Toetsvormen
De student wordt door de docent/stagebegeleider beoordeeld. Beoordeling geschiedt zowel op basis van zijn presentatie als van zijn verslaglegging.
Criteria
Uit het verslag en de presentatie moet blijken dat de student een goede reflectie kan geven op zijn eigen leerdoelen en de te behalen lesdoelen betreffende de groepspresentatie.
Normering
Na het gesprek wordt een cijfer gegeven, als dit minimaal een 5,5 is, is de student geslaagd. Voor deze module geldt een aanwezigheidsplicht van minimaal 80%.
Procedure bij toetsing
Het gesprek wordt afgenomen door de docent/stagebegeleider. De student krijgt de beoordeling direct te horen.
Herkansing
Zie de Onderwijs- en examenregeling.

Samenvatting van de module

In deze module leren de studenten te werken met en les te geven aan groepen, zoveel mogelijk binnen het werkveld onderwijs. Zij zullen moeten leren om te gaan met de dynamiek van een groep en zullen daarvoor diverse handvatten krijgen om gekaderd en resultaatgericht te kunnen werken. Vanuit het ensemblespel zullen diverse specifieke leerinhouden gegeven worden zoals: les en leerdoelen , arrangement schrijven, cross over klassiek en jazz&pop instrumentarium, samenspel, ensembleleiding en praktijkcases.