Analyse Jazz & Pop 1

Modulecode
M-JP-ANA1
Vakgebied
Theorie
Credits
3
Groepsgrootte
10
Lesweken
30
Lesduur
1 uur per week
Contacttijd totaal
30 uur
Studietijd
54 uur

Vorm / inhoud / niveau

Ingangsniveau
Toegelaten tot het tweede jaar van de bachelor.
Competenties
Zie Competentie Matrix.
Leerdoelen
Het ontwikkelen van inzicht in de structurele elementen van een genoteerd of klinkend muziekstuk, de rol van de klankregistratie in een klinkend stuk.
Samenhang
Deze module hangt samen met de theorievakken gehoortraining, algemene muziekleer en harmonieleer.
Inhoud
Vormanalyse
behandeling van de gangbare vormen het in voor j&p-studenten relevante repertoire
het beheersen en hanteren van het bijbehorende begrippen-apparaat
melodische analyse / solo-analyse
het leren beschrijven van de structuur van een al dan niet geïmproviseerd melodisch fragment. Relatie met onderliggende harmonie, melodische bouwstenen en ontwikkeling in de tijd
onderzoek naar stijltypische en persoonlijke taal, creatieve en innovatieve elementen
productie-aspecten
analyse van de klankregistratie in functie van diverse doelen (esthetische, marktafstemming. . .)
onderzoek naar relatie tussen stijl, bezetting en arrangement.
Werkvormen
Groepsles.
Media / leerstof / repertoire
Eigen materiaal docenten.
Studentactiviteit
nvt

Toetsing en beoordeling

Toetsvormen
Op het einde van elk semester schriftelijk en mondeling tentamen (deelname verplicht).
Daarnaast tussentijdse toetsen (deelname facultatief).
Criteria
De student kan:
- van een muziekvoorbeeld (auditief of genoteerd) de kenmerkende structuurelementen (vormen) herkennen en benoemen
- van een melodisch fragment de ontwikkeling en de stijltypische elementen, en waar relevant de persoonlijke taal van de speler beschrijven
- de betekenis van bezetting en arrangement duiden.
Normering
Van de tussentijdse toetsen tellen alleen de gemaakte toetsen mee.
Verhouding tussen de mondelinge, de schriftelijke en de gemaakte tussentijdse toetsen = 1:1:1.
De student heeft de module afgerond wanneer de toetsen beoordeeld zijn met een gemiddelde van 5,5 of hoger.
Procedure bij toetsing
De tussentijdse toetsen worden beoordeeld door de groepslesdocent.
De mondelinge en de schriftelijke toets worden eveneens beoordeeld door de groepslesdocent, eventueel samen met een andere docent.
Herkansing
Zie de Onderwijs- en examenregeling.

Samenvatting van de module

Bij deze module worden kennis en vaardigheden op het gebied van analyse jazz & pop ontwikkeld in 30 wekelijkse groepslessen.