Ori├źntatie Componeren/Arrangeren

Modulecode
M-JP-CAO
Vakgebied
Theorie
Credits
1
Groepsgrootte
jaargroep
Lesweken
15 weken
Lesduur
45 minuten
Contacttijd totaal
11 uur en 15 minuten
Studietijd
16 uur en 45 minuten

Vorm / inhoud / niveau

Ingangsniveau
Toegelaten tot de bachelor.
Competenties
Zie Competentie Matrix.
Leerdoelen
De student kan een muzikaal idee uitwerken tot een eigen compositie.
De student kan een eigen compositie arrangeren voor soloinstrument/-stem plus ritmesectie.
De student kan van een eigen compositie een lead sheet maken.
De student kent de basisprincipes van vorm, melodie en harmonie.
Samenhang
In deze module worden kennis en vaardigheden die opgedaan is in de andere theorievakken op een praktische en creatieve manier toegepast. Het gaat hierbij met name om de kennis en de vaardigheden van de vakken Algemene Muziekleer, Harmonieleer en Solf├Ęge.
Inhoud
De 15 bijeenkomsten worden verdeeld in 4 lessen.
Iedere les duurt meerdere weken.
Er wordt uiteindelijke gewerkt naar een eigen compositie, gearrangeerd voor solo instrument/stem plus ritmesectie.
De stijl van deze compositie is vrij.
In de lessen staan vorm, melodie, harmonie en het maken van lead sheets centraal.
In de lessen passeren verder een aantal oefeningen en veel luistervoorbeelden de revue.
Het eigen stuk waarmee deze module afgerond wordt wordt klassikaal gespeeld en door de docent beoordeeld.
Werkvormen
Groepsles
Media / leerstof / repertoire
Oefeningen van de docent (diverse auteurs)
Luistervoorbeelden van de docent (diverse musici)
Bladmuziekvoorbeelden van de docent (diverse auteurs)
Studentactiviteit
Het maken van oefeningen
Het bestuderen van luistervoorbeelden
Het bestuderen van bladmuziekvoorbeelden
Het maken van composities
Het maken van arrangementen
Het maken van lead sheets

Toetsing en beoordeling

Toetsvormen
Op het einde van het semester beoordeling door docent op basis uitvoering van een eigen stuk en van in te leveren opdrachten.
Criteria
N.i.t.v.
Normering
De student heeft deze module met succes afgerond als beide onderdelen met minimaal een 5,5 zijn beoordeeld.
Procedure bij toetsing
De student voert op het einde van het semester in de les een eigen te beoordelen stuk uit.
Herkansing
Zie de Onderwijs- en examenregeling.

Samenvatting van de module

In deze module worden de basisprincipes van componeren en arrangeren behandeld aan de hand van de onderwerpen vorm, melodie, harmonie en het maken van lead sheets.
Tijdens de les komen diverse oefeningen en luistervoorbeelden aan de orde.
Er wordt toegewerkt naar het schrijven en uitvoeren van een eigen compositie voor soloinstrument/-stem en ritmesectie.