Propedeuse Band Jazz & pop

Modulecode
M-JP-ENS
Vakgebied
Praktijk
Credits
7
Groepsgrootte
Varieert; afhankelijk van bandbezetting
Lesweken
30
Lesduur
2 uur en 10 minuten per week
Contacttijd totaal
65 uur
Studietijd
131 uur

Vorm / inhoud / niveau

Ingangsniveau
Toegelaten tot de propedeuse.
Competenties
Zie Competentie Matrix.
Leerdoelen
Het verwerven van basisvaardigheden in het in ensembleverband spelen van repertoire uit verschillende in de Jazz & Popmuziek voorkomende muziekstijlen. Welke stijlen precies kan per locatie verschillen, ook afhankelijk van het profiel van de betreffende locatie.
Samenhang
Gerelateerd aan Hoofdvak.
Inhoud
De volgende stijlen worden geïntroduceerd:
fusion
jazz
latin
popmuziek (niet in Enschede)
Binnen elke stijl wordt (afhankelijk van in welke mate dit voor betreffende stijl gebruikelijk is) gewerkt aan:
het instuderen van eenvoudig repertoire
het omgaan met improvisatie
het leren omgaan met genoteerde muziek
het interpreteren van akkoordenschema's
het vormgeven van ritmische dialecten, timing en tempovastheid
het ontwikkelen van goede interactie
vormprincipes
het ontwikkelen van de klankbalans binnen het ensemble
het leren omgaan met verschillende rollen, zoals solist en begeleider
het ontwikkelen van een repetitiediscipline
het voorbereiden en uitvoeren van 1 concertje per behandelde stijlHet ensemble gaat samen een dag naar een opnamestudio. Terwijl de studenten zelf daadwerkelijk opnamen maken worden tijdens het werken de belangrijkste aspecten van het opnameproces uitgelegd. Bij iedere stap in dat proces wordt uitleg gegeven vanaf de akoestiek en het opbouwen van microfoons tot aan de mixage en mastering.
Werkvormen
Ensemble dat wekelijks repeteert, waarin 5 verschillende muziekstijlen, door 5 verschillende docenten behandeld, aan bod komen in 5 cycli van 6 weken. Bovendien bezoeken de studenten in ensembleverband een dag een opnamestudio waar ze instructie krijgen en praktisch aan het werk gaan.
Media / leerstof / repertoire
Daar waar van toepassing uitgereikt door docent.
Studentactiviteit
Interne publiciteit maken voor concerten van de band.

Toetsing en beoordeling

Toetsvormen
Beoordeling door ensembledocenten op het einde van elk semester.
Criteria
De student is in staat om de behandelde stijlen te herkennen en binnen elke stijl een aantal eenvoudige stukken op een voor die stijl gebruikelijke manier (uit het hoofd, van blad, enzovoorts) ten gehore te brengen. Specifieke criteria: creativiteit, improvisatie, genoteerde muziek, harmonisch bewustzijn, ritmische dialecten, timing en tempovastheid, interactie, intonatie, leesvaardigheid, sound, interpretatie, stijlbewustzijn, vormprincipes, klankbalans, voorbereiding, begeleiden, attitude.
Normering
De student heeft deze module afgerond als hij of zij aan het einde van het tweede semester met minimaal een 5,5 is beoordeeld.
Procedure bij toetsing
Beoordeling vindt plaats aan het einde van beide semesters.
De beoordeling op het eind van het herfstsemester is formatief en wordt uitgedrukt in termen van voldaan of niet voldaan. Deze beoordeling is bedoeld om de voortgang van de student in deze onderwijseenheid aan te geven. Er worden geen EC's toegekend en herkansing is niet mogelijk. Absolvering en toekenning EC's pas mogelijk na afsluiting lentesemester.
In de semesterbeoordelingen worden betrokken: beoordelingen van prestaties tijdens lessen en openbare uitvoeringen. De eindbeoordeling wordt in een ensembledocentenvergadering vastgesteld en is het gemiddelde van de individuele docentbeoordelingen per stijlrichting
Herkansing
Zie de Onderwijs- en examenregeling.

Samenvatting van de module

In deze module verkent en ontwikkelt de student 3 tot 5 in de Jazz & Pop voorkomende muziekstijlen. Hij leert binnen een ensemble spelen en improviseren in de betreffende stijl en leert relevant repertoire kennen . Daarnaast maakt de student kennis met het werkproces in een opnamestudio.