Gehoortraining Jazz & Pop 1

Modulecode
M-JP-GTR1
Vakgebied
Theorie
Credits
3
Groepsgrootte
10
Lesweken
30
Lesduur
75 minuten per week
Contacttijd totaal
37 uur
Studietijd
46 uur

Vorm / inhoud / niveau

Ingangsniveau
Toegelaten tot de bachelor.
Competenties
Zie Competentie Matrix.
Leerdoelen
Het ontwikkelen van voorstellingsvermogen m.b.t. genoteerde muziek.
Samenhang
Deze module hangt samen met de theorievakken harmonieleer en algemene muziekleer, en kent een praktische variant in de modules Vocal Lab, Ritmepracticum en Tilt Ensemble.
Inhoud
Op het gehoor benoemen, noteren en zonder instrument uitvoeren van muzikale fragmenten
melodisch:
zingen en op het gehoor benoemen van intervallen en gebroken accoorden
van blad zingen in functies en noten (a prima vista)
het opbouwen van een repertoire van melodische en harmonische clich├ęs
harmonisch:
het zingen van akkoordprogressies zowel horizontaal als verticaal
op het gehoor benoemen van akkoorden en veel voorkomende akkoordprogressies; visueel en auditief
ritmisch:
het herkennen, uitvoeren en noteren van veel voorkomende ritmes in verschillende stijlen; visueel en auditief.
Werkvormen
Groepsles.
Media / leerstof / repertoire
Eigen materiaal docenten.
Studentactiviteit
nvt

Toetsing en beoordeling

Toetsvormen
Op het einde van elk semester schriftelijk en mondeling tentamen.
Criteria
De student kan:
- eenvoudige idiomatische melodie├źn van het blad zingen
- intervallen in zijn context herkennen en benoemen
- een akkoord met uitbreidingen in akkoordsymbool noteren
- de tonen van een kort, overwegend diatonisch fragment nazingen, benoemen en noteren
- elementaire cadensen benoemen en in akkoordsymbolen noteren
- veel voorkomende ritmes zonder instrument uit diverse stijlen vocaal van blad uitvoeren
- het ritme van fragmenten uit diverse stijlen nazingen, en noteren
- functies van akkoorden in een harmonische context herkennen en benoemen.
Normering
De student is voor elk van de 2 toetsen geslaagd bij een beoordeling van 5,5 of hoger.
Procedure bij toetsing
Beide toetsen worden beoordeeld door de groepslesdocent, eventueel samen met een andere docent van dezelfde module.
Herkansing
Zie de Onderwijs- en examenregeling.

Samenvatting van de module

Bij deze module wordt het voorstellingsvermogen m.b.t. genoteerde muziek ontwikkeld in 30 wekelijkse groepslessen.