Gehoortraining Jazz & Pop 2

Modulecode
M-JP-GTR2
Vakgebied
Theorie
Credits
3
Groepsgrootte
10
Lesweken
30
Lesduur
75 minuten per week
Contacttijd totaal
37 uur
Studietijd
46 uur

Vorm / inhoud / niveau

Ingangsniveau
Gehoortraining 1 is afgesloten.
Competenties
Zie Competentie Matrix.
Leerdoelen
Het verder ontwikkelen van voorstellingsvermogen m.b.t. genoteerde muziek.
Samenhang
Deze module hangt samen met de theorievakken harmonieleer en algemene muziekleer, en kent een praktische variant in de modules Vocal Lab, Ritmepracticum en Tilt Ensemble.
Inhoud
Oefenen in op het gehoor benoemen, noteren en zonder instrument uitvoeren van muzikale fragmenten
melodisch:
begeleid en onbegeleid van het blad zingen van fragmenten waarin ook chromatiek en niet diatonisch materiaal voorkomt
meerstemmige dictees
harmonisch:
zingen van meerstemmige en gebroken akkoorden en akkoordprogressies
het op het gehoor benoemen en in akkoordsymbolen noteren van akkoordprogressies
ritmisch:
het herkennen, uitvoeren en noteren van complexere ritmes (meer syncopen, crossritmes e.d.)
algemeen:
het steeds meer geïntegreerd en in oplopende moeilijkheidsgraad trainen van losse gehoortraining-elementen
het maken van transcripties van soli en complete stukken.
Werkvormen
Groepsles.
Media / leerstof / repertoire
Eigen materiaal docenten.
Studentactiviteit
nvt

Toetsing en beoordeling

Toetsvormen
Op het einde van elk semester schriftelijk en mondeling tentamen (deelname verplicht).
Daarnaast tussentijdse toetsen (deelname facultatief).
Criteria
De student kan:
- een partij van een meerstemmige zetting meezingen
- diatonische melodie├źn met hier en daar chromatiek zowel begeleid als onbegeleid van blad zingen
- op het gehoor een gemiddeld moeilijke akkoordprogressie in symbolen benoemen
- op het gehoor complexere ritmes herkennen, uitvoeren en noteren
- (thuis) een transcriptie maken van een gemiddeld moeilijk stuk.
Normering
Van de tussentijdse toetsen tellen alleen de gemaakte toetsen mee.
Verhouding tussen de mondelinge, de schriftelijke en de gemaakte tussentijdse toetsen = 1:1:1.
De student heeft de module afgerond wanneer de toetsen beoordeeld zijn met een gemiddelde van 5,5 of hoger.
Procedure bij toetsing
De tussentijdse toetsen worden beoordeeld door de groepslesdocent.
De mondelinge en de schriftelijke toets worden eveneens beoordeeld door de groepslesdocent, eventueel samen met een andere docent.
Herkansing
Zie de Onderwijs- en examenregeling.

Samenvatting van de module

Bij deze module wordt het voorstellingsvermogen m.b.t. genoteerde muziek verder ontwikkeld in 30 wekelijkse groepslessen.