Keuze Band Jazz & Pop

Modulecode
M-JP-KEN
Vakgebied
Praktijk
Credits
4
Groepsgrootte
Varieert; afhankelijk van bandbezetting
Lesweken
30
Lesduur
65 minuten per week
Contacttijd totaal
32 uur
Studietijd
79 uur

Vorm / inhoud / niveau

Ingangsniveau
De propedeuse is afgerond.

NB Het kiezen van een Keuze Band is verplicht in jaar 2. In jaar 2, 3 en 4 is het mogelijk maximaal 2 Keuze Bands te kiezen.
Competenties
Zie Competentie Matrix.
Leerdoelen
Ontwikkeling ensemblespel in het algemeen, specifiek in de stijl die aan de orde is.
Samenhang
Gerelateerd aan Hoofdvak.
Inhoud
Het repertoire wordt afgestemd op de gevorderheid van de student. Afhankelijk daarvan is er dan ook een grote bandbreedte in te verwachten eindniveaus.
Specifieke inhoud per stijl:

Variant pop:
het instuderen en uit het hoofd spelen van gevarieerd poprepertoire
het ontwikkelen van vormgevoel met betrekking tot popsongs en uit het hoofd spelen van complexere vormschema's (niet 8-matig, interlude, tag, &c)
praktische analyse van in poprepertoire typische akkoordenschema's
bestudering van een selectie van stijlen die in de popmuziek gebruikelijk zijn zoals Soul, Hardrock, Hiphop, Rock & Roll, R&B, Acid, Britpop, Grunge, et cetera
het zelf uitzoeken dan wel maken en uitvoeren van arrangementen voor bezettingen die in de popmuziek gebruikelijk of anderszins mogelijk zijn
het bestuderen van bestaande uitvoeringen van popsongs en via deze analyse zoeken naar eigen manieren deze songs inhoud te geven
ritmesectiespel; ontwikkeling van interactie en samenspel tussen de diverse leden van de ritmesectie onderling en tussen deze en de solisten
het opbouwen van een solo; notenkeuze, ritmiek, thematiek, citaten en licks, timing, frasering, dynamiek en andere expressiemiddelen
het ontwikkelen van een op popmuziek toegespitste repetitie-discipline
het ontwikkelen van poptiming en tempovastheid in uiteenlopende tempi
bewustwording en ontwikkeling van een groepsklank
bewustwording van in de popmuziek gebruikelijke groepsprocessen die leiden naar een repertoire
het voorbereiden en uitvoeren van een concert

Variant jazz:
het instuderen en uit het hoofd spelen van gevarieerd jazzrepertoire (in ieder geval rhythm-changes en blues): ballads, medium-up en up-tempo, latin-jazz bebop-repertoire, up-tempostukken, repertoire in het Coltrane-idioom, ECM-stijl, latin-jazz, etc.
het ontwikkelen van vormgevoel met betrekking tot 8-, 16- en 32 matenschema's en blues tot het instuderen en uit het hoofd spelen van complexere vormschema's (niet 8-matig, interlude, tag, etc.
praktische analyse van en improviseren over eenvoudige akkoordenschema's in voornamelijk functioneel-harmonische stijl tot complexere akkoordenschema's in functioneel-harmonische en modale stijl
het uitvoeren van arrangementen voor 2, 3 en 4 blazers met ritmesectie tot het praktische analyseren van en improviseren over arrangementen voor 2, 3 en 4 blazers met ritmesectie
het bestuderen en naspelen van bestaande uitvoeringen van jazz-standards tot het bewust anders interpreteren van bestaande uitvoeringen van jazz-standards
ritmesectiespel; 2 beat, double time en andere grooves tot ontwikkeling van interactie en samenspel met en tussen solisten
het opbouwen van een solo; notenkeuze, ritmiek, thematiek, citaten en licks, timing, frasering, dynamiek en andere expressiemiddelen
het ontwikkelen van repetitie-discipline
het ontwikkelen van een jazztiming en tempovastheid in uiteenlopende tempi
bewustwording en ontwikkeling van een groepsklank
het voorbereiden en uitvoeren van een concert

Variant fusion:
het instuderen en uitvoeren van eenvoudig tot complex repertoire in diverse fusion-stijlen
het leren begeleiden en soleren in diverse rock-, funk-, latinfunk- en moderne popgrooves als hip-hop tot zulks in minder gebruikelijke maatsoorten en grooves
het ontwikkelen van vormgevoel met betrekking tot regelmatige matenschema's tot het instuderen en uit het hoofd spelen van complexere vormschema's w.o. onregelmatige schemavormen
improvisatie over eenvoudige modale en functionele akkoordenschema's tot geanalyseerde complexere akkoordenschema's
het ontwikkelen van samenspel en verbetering interactie, solo-opbouw, persoonlijke expressie en groepsklank
het schrijven en arrangeren van eigen composities
lezen en instuderen van eenvoudige tot complexere arrangementen, met speciale aandacht voor het lezen van muziek in 16-en-rock-opvatting en shuffle interpretatie
ontwikkelen van klankbalans in een ensemble
ontwikkeling van timing en tempovastheid in uiteenlopende tempi
ontwikkeling van repetitiediscipline
het bestuderen en naspelen van bestaande uitvoeringen van fusionstukken
het voorbereiden en uitvoeren van een concert

Variant latin:
het instuderen tot verder ontwikkelen van repertoire in diverse latin-stijlen:
Cubaans:
in ieder geval: son, chachachá en descarga
naar keuze: rumba, bolero, guajira, 12/8, comparsa, songo, danza, danzón, afro en afro-cubaans
Braziliaans:
in ieder geval: bossa nova en samba
naar keuze: marcha, frevo
Caraïbisch:
in ieder geval: calypso
naar keuze: bomba, plena, merengue, kaseko, cadence, zouk, tumba, danza en reggae
Mengvormen:
in ieder geval: latin-jazz en fusion
naar keuze: salsa, cubop en afro-cubaanse jazz
het voorbereiden en uitvoeren van een concert
behandeling van de typisch instrumentgebonden basis- tot complexere patronen en stijlfiguren op het eigen instrument
het ontwikkelen van stijlgevoel, met name leren de kenmerkende verschillen tussen verwante stijlen te herkennen en uit te voeren
luisterervaring opdoen met latin-stijlen; de student bestudeert een door de docent samengestelde tape waarop voorbeelden te horen zijn
clave
interpretatie van akkoordenschema's, improvisatie, frasering, vormkennis, ritmische interpretatie, timing en tempovastheid
Werkvormen
Repetities en uitvoeringen.
Media / leerstof / repertoire
Daar waar van toepassing uitgereikt door docent.
Studentactiviteit
Interne publiciteit maken voor concerten van de band.

Toetsing en beoordeling

Toetsvormen
Beoordeling door ensembledocent op het einde van elk semester.
Criteria
Criteria die bij elke stijl gelden: creativiteit, improvisatie, genoteerde muziek, harmonisch bewustzijn, ritmische dialecten, timing en tempovastheid, interactie, intonatie, leesvaardigheid, sound, interpretatie, stijlbewustzijn, vormprincipes, klankbalans, voorbereiding, begeleiden, attitude.
Per stijl specifiek:
Variant pop:
- in groepsverband uit het hoofd een repertoire van 10 à 20 door het ensemble bestudeerde en voorbereide popsongs te spelen
- in groepsverband à vue na korte voorbereiding een eenvoudige tot complexe popchart te spelen en daarover waar van toepassing te improviseren
- de belangrijkste tot de meeste popstijlen op gehoor te herkennen
Variant jazz:
- in groepsverband uit het hoofd 10 à 20 door het ensemble bestudeerde en voorbereide jazzstandards te spelen
- in groepsverband à vue na korte voorbereiding matig complex jazzarrangement te spelen en daarover te improviseren
- de belangrijkste jazzstijlen op gehoor te herkennen
Variant fusion:
- in ensembleverband een repertoire van 5 tot 10 door het ensemble bestudeerde en voorbereide stukken uit te voeren
- kennis van de functies van de diverse instrumenten in een fusionensemble te demonstreren, met name die van zijn eigen instrument.,
- een matig complex arrangement à vue uit te voeren
-  een solo te spelen over een matig complex akkoordenschema, zowel in modale als functionele stijl
- vanuit bladmuziek in ensembleverband een licht complex stuk in fusionstijl voor te bereiden en uit te voeren
Variant latin:
- in ensembleverband een repertoire van 8 tot 16 door het ensemble bestudeerde en voorbereide stukken uit te voeren
op het gehoor de belangrijkste latin-stijlen te benoemen en hiervan de basis- tot complexere patronen en stijlfiguren op het eigen instrument uit te voeren     
Variant impro:
- te improviseren over een stuk met of zonder harmonie
- in solo's collectieve improvisaties een verhaal naar buiten te brengen en muzikale bogen te maken
- vormprincipes te hanteren als uitgangspunt voor improvisaties
- de in het programma genoemde stukken te schrijven; hij heeft die aangeleverd in partituur en (zonodig getransponeerde) partijen
- in ensembleverband een concert te geven van ongeveer 45 minuten.
Normering
De student heeft deze module afgerond als hij of zij aan het einde van het tweede semester met minimaal een 5,5 is beoordeeld.
Procedure bij toetsing
Beoordeling door de docent vindt schriftelijk plaats aan het einde van elk van de twee semesters.
De beoordeling op het eind van het herfstsemester is formatief en wordt uitgedrukt in termen van voldaan of niet voldaan. Deze beoordeling is bedoeld om de voortgang van de student in deze onderwijseenheid aan te geven. Er worden geen EC's toegekend en herkansing is niet mogelijk. Absolvering en toekenning EC's pas mogelijk na afsluiting lentesemester.
In de semesterbeoordelingen worden betrokken: beoordelingen van prestaties tijdens repetities en openbare uitvoeringen.
Herkansing
Zie de Onderwijs- en examenregeling.

Samenvatting van de module

In deze module gaat de student diep in op gevolgde (en door student zelf gekozen) stijl. Alle voor die stijl relevante kenmerken komen aan bod, alsmede algemene voor ensemblespel relevante onderwerpen.