Algemene Methodiek Basgitaar Jazz & Pop

Modulecode
M-JP-MTH2BAS
Vakgebied
Maatschappij
Credits
2
Groepsgrootte
Alle studenten van het hoofdvak uit jaar 3
Lesweken
20
Lesduur
60 minuten per week
Contacttijd totaal
20 uur
Studietijd
36 uur

Vorm / inhoud / niveau

Ingangsniveau
Educatie A en Methodiek 1 zijn afgesloten.
Competenties
Zie Competentie Matrix.
Leerdoelen
De student kan zijn eigen leerplan op leerinhoud in de verschillende fases invullen vanuit zijn eigen visie, compleet met leergang, methodes en didactische werkvormen, en heeft via intervisie en praktijkopdrachten een beter inzicht gekregen op zijn docentschap in het bijzonder en zijn visie op muziekeducatie in het algemeen.
Samenhang
In deze module komen de inhouden van methodiek A en Educatie 1 en 2 samen en worden toegepast op het hoofdvakinstrument. Daarnaast kan er een connectie zijn met het vak Educatieve Stage.
Inhoud
Lessen over de onderwerpen genoemd bij leerdoelen, daarnaast opdrachten waarin de student de aangeboden stof moet verwerken.
Werkvormen
Groepslessen, opdrachten, presentaties en een afsluitend gesprek.
Media / leerstof / repertoire
Alle benodigde leerstof is op de ELO Educatieve Vakken te vinden.
Studentactiviteit
Opdrachten maken, presenteren, feedback geven.

Toetsing en beoordeling

Toetsvormen
Opdrachten / portfolio / portfoliogesprek.
Criteria
De student beheerst het onder 'leerdoelen' genoemde.
Normering
De student is geslaagd bij een aanwezigheid van minimaal 80% en bij een voldoende beoordeling (minimaal 5,5) van de afzonderlijke opdrachten. Daarnaast moet het portfoliogesprek met minimaal een 5,5 worden afgerond.
Procedure bij toetsing
De opdrachten worden door de docent beoordeeld. Het eindcijfer is het gemiddelde van de beoordeling van het portfoliogesprek en een gewogen gemiddelde van de verschillende deelcijfers van de opdrachten.
Herkansing
Zie de Onderwijs- en examenregeling.

Samenvatting van de module

Je ontwikkelt een onderbouwde visie op systematische ontwikkeling van instrumentale techniek
Je bestudeert de belangrijkste methodes van je hoofdvak. In deze module komen de specifieke hoofdvakgerichte onderwerpen aan de orde, zoals de invulling van het leerplan, leergang en methodes. Daarnaast wordt er via intervisie ingegaan op de specifieke praktijk van het hoofdinstrument vanuit de ervaring van de docent. Jouw stage ervaring wordt hier tevens meegenomen.