Piano & Toetsen Hoofdvak Jazz & Pop 2

Modulecode
M-JP-PIA2
Vakgebied
Praktijk
Credits
13
Groepsgrootte
1
Lesweken
30
Lesduur
50 minuten per week
Contacttijd totaal
25 uur
Studietijd
339 uur

Vorm / inhoud / niveau

Ingangsniveau
Toegelaten tot ArtEZ Jazz & Pop Piano Hoofdvak jaar 2.
Competenties
Zie Competentie Matrix.
Leerdoelen
Verder ontwikkelen van de ambachtelijke aspecten in de breedste zin van het woord. De student zal in staat zijn om grotendeels zelfstandig en met ondersteuning van een ensembledocent en de hoofdvakdocent te functioneren in de onder inhoud genoemde samenspeelsituaties die op het conservatorium aan de orde komen en over de stukken te kunnen improviseren, wanneer van toepassing.
Bewustwording en ontwikkeling eigen muzikale smaak. De student zal blijk geven van een dusdanige artistieke gedrevenheid dat hij zelfstandig een gevarieerd en bij zijn artistieke identiteit passend programma van 5 stukken kan samenstellen uit het repertoire als genoemd onder inhoud, of vergelijkbaar repertoire (waaronder ook eigen stukken en ander genres). Hierbij zal de student demonstreren dat hij qua muzikaliteit, instrumentale beheersing, improvisatievermogen en samenspel een basis gelegd heeft om de stukken te spelen en de verworven muziektheoretische kennis in zijn spel toe te passen.
Samenhang
De onderwerpen in de hoofdvakles corresponderen met de deels zelf gekozen ensemble- en theorielessen zoals analyse etc. Aan het hoofdvak verwante steunvakken zijn o.a. toetsen/productie, klassiek piano, Hammond orgel en compositie.
Inhoud
Instrumentcategorieën:
1. Electro-mechanische instrumenten (Fender Rhodes, Wurlitzer Piano, Clavinet, Hammond etc), 2. Synthesizers (subtractief, FM, AM en sample-based), 3. Akoestische toetsinstrumenten (piano, clavecimbel etc), 4. Software-based keys, 5. Blaas- en blaasbalginstrumenten (accordeon, harmonium, melodica etc)
Inhoud module 1, en verder:
Bestuderen van de sounds van de diverse instrumentcategorie, hun kenmerken en rol in de muziek (zie 'Muzikale Functies'). Hierbij bestudeert de student ook nadrukkelijk de mogelijkheden binnen iedere categorie om zelf sounds te maken.
Muzikale Functies:
1. Ritme (zowel groove als accenten), 2. Bas, 3. Harmonie, 4. Melodie (zowel lead als tegenmelodieën).
Inhoud module 1, en verder:
Bestuderen van de sounds die horen bij de diverse muzikale functies, hun kenmerken en de belangrijkste verschijningsvormen hiervan in de muziek (zie 'Instrumentcategorieën'). Hierbij voert de student iedere functie zoveel mogelijk zelf uit.
Het bestuderen en spelen van de muzikale functies op de diverse instrumenten uit de diverse instrumentcategorieën vormt een belangrijk onderwerp tijdens de groepsles.
Techniek:
Inhoud module 1, en verder:
Beheersing basis van vijfvingertechniek
Beheersing basis van horizontale beweging en sprong
Toonladders: majeur, alle drie de mineurladders, alle kerktoonreeksen, hele-toons, chromatisch, octotonisch; dit alles parallel, in tegenbeweging en in gemengde beweging
Majeur, mineur en overmatige drieklank lang gebroken, drieledig; dit alles parallel, in tegenbeweging, in gemengde beweging en met twee elkaar afwisselende handen.
Verminderd septiemakkoord lang gebroken, vierledig; parallel, in tegenbeweging, in gemengde beweging en met twee elkaar afwisselende handen
Majeur, mineur en overmatige drieklank kortgebroken, vierledig; dit alles parallel, in tegenbeweging, in gemengde beweging en met twee elkaar afwisselende handen.
Bij de toonladders en de drieklanken staan een doelmatige beweging en een gezonde toon centraal en niet zo zeer het tempo. Alleen bij de inhoud van module kan eventueel op het verhogen en het verlagen van het tempo gewerkt worden.
Coördinatie: Naast het studeren van de toonladders, drieklanken, vierklanken en sprongen op zichzelf worden deze ook gecombineerd met ostinati, akkoorden en vamps in de andere hand.
Leesvaardigheid (a prima vista):
Inhoud module 1, en verder:
Progressie van minstens één niveau, met een minimum niveau van EPTA B
Intermediate Lead sheets: Someday my prince will come
Bop thema's: Bloomdido, Mohawk
Pop en theaterlied: Song For Guy
Voicings:
Inhoud module 1, en verder:
Drieklanken:
Vierstemmige 'klassieke' zettingen
Overige voicings:
Alle vier-,vijf- en zesstemmige voicings – Upperstructures -
Diverse typen block chords – Kwartenstapelingen – Lydian voicings
Harmonie:
Inhoud module 1, en verder:
Alle drieklank-oefeningen (Workbook)
Oefeningen (septiemakkoorden): kwintencirkels, secundes en tertsencirkels; dit alles zowel chromatisch als diatonisch, in majeur en mineur en in twaalf toonsoorten
Voicings en improvisatie: Verbinden van alle trappen – De verschillende typen verminderd septiemakkoorden - Mol-dur - #IVhv – Tritonus – Planing –- Modale harmonie – Lydisch-mixolydisch - Gealtereerd – Octotonisch – Whole tone harmony
Reharmoniseren van eenvoudige melodieën
Al het repertoire genoemd onder 'repertoire' transponeren naar
toonsoorten tot en met 3 mollen en 2 kruisen
Melodie:
Inhoud module 1, en verder:
Digital melodies omvang septiem
Sequensen en Secundegang
Forward Motion
Chromatiek
Characteristic notes
Ritme en tempo:
Inhoud module 1, en verder:
Zestienden ritmiek
De diverse soorten ballads, medium en medium up tempi
9/8 – 6/8 – 7/4
Intermediate groove patterns voor: Medium Gospel, Fast Gospel, Latin (Brazil, Afro-Cuban), African 12/8, Shuffle, Funk (Clavinet partijen), New Orleans en Soul Jazz
Vorm:
Inhoud module 1, en verder:
Alle in Mainstream Jazz voorkomende vormen
Pop en Kleinkust: Complexe vormen
Latin: Basisvormen
Improvisatie:
Inhoud module 1, en verder:
Majeur en mineur tot en met vijf mollen en vier kruisen
mineur-blues, Parker-blues, bewuste toepassing van diverse harmonische kleuren, zoals gealtereerd, octotonisch, heletoons,
mixo#11, lydisch etc.
Lijnen, motivische/thematische improvisatie en vraag en antwoord
Opbouw, variatie, samenhang en structuur
Interactie
Ritmische improvisatie
Vrije modale improvisatie
Samenspel:
Inhoud module 1, en verder:
Bewustzijn,vormgeven aan en spelen van de diverse taken en functies in elke op het conservatorium voorkomende samenspeelsituaties
Jazz en Funk
Het studeren van Jazz en Funk vormt een belangrijk onderdeel van de studie.
Jazz 1 - Het spelen van een standard met gemiddelde moeilijksheidgraad, bijvoorbeeld 'There will never be another you' van Harry Warren en Mack Gordon (voicings, uitvoeren thema, begeleiden, improvisatie en samenspel/bandspel)
Jazz 2 – Het spelen van een eenvoudig modaal stuk met de moeilijkheidsgraad van 'Lawra' van Tony Williams (voicings, uitvoeren thema, begeleiden, improvisatie en samenspel/bandspel)
Funk – Het spelen van een op een funky vamp gebaseerd stuk met meerdere akkoorden en complexere ritmiek
Transcripties
Maken, instuderen en spelen van allerhande transcripties van basis pianovoicings, van soli gespeeld door zowel pianisten als blazers, van baslijnen en van basis drumsgrooves. Deze soli, baslijnen en drumsgrooves worden ingestudeerd door ze op het oor na te spelen en al dan niet te noteren.
Repertoire (algemeen):
Naast bovenstaande vaardigheden komen er in de hoofdvakles vooral speelstukken aan de orde.
De student dient aan het einde van module 2 de Luisterlijst Toetsen ArtEZ/Arnhem goed te kennen, inclusief de paragraaf 'The 5 Giants' (zie teamsite).
Aan het einde van module 2 dient de student minimaal 40 stukken gestudeerd te hebben en bij voorkeur uit het hoofd te kennen. Bij het propedeuse examen (auditie) levert de student een lijst met titels en componisten in. Op deze lijst staan zowel het repertoire van 20 stukken uit de voorgaande module als de 20 nieuwe stukken. Op deze lijst dient van ieder van 'The 5 Giants' (zie Luisterlijst Toetsen ArtEZ/Arnhem op de teamsite) minstens één stuk te staan. Bij het beoordelen van deze lijst wordt verder vooral gelet op de diversiteit van het repertoire betreffende karakter, tempo, toonsoort en genre.
Repertoirevoordbeelden (ArtEZ-breed):
Inhoud module 1, en verder
Blues for Alice, Celia, Bye Ya, Sophisticated Lady, Waltz for Debby, All The Things You Are, Stella by Starlight, Nardis, Oliloqui Valley, Wildflower, Wave, 1983, After the love has gone, You en Red mij niet.
Werkvormen
Individuele les.
Media / leerstof / repertoire
Media/Leerstof/Repertoire module 1, en verder: Jazz Piano Pieces/Charles Beale, A Creative Approach To Jazz Harmony/Bill Dobbins, Jazz Harmony At The Piano/Frans Elsen, vol. 1&2', Real Books, Charlie Parker "Omnibook", The Artistry of Bill Evans, The Funkmasters, The Great James Brown Rhythm Sections 1960-1973, Blues boeken van Eric Kriss, Inside The Brazilian Rhythm Section/Nelson Faria.
Studentactiviteit
Organiseren van een optreden (band, repertoire, repetities) in het kader van de voorspeelavonden en/projectweken van de afdeling piano jazz&pop; zelfstandig organiseren van een optreden (vijf stukken, waarvan er drie uitgevoerd worden) in het kader van de overgangsauditie.

Toetsing en beoordeling

Toetsvormen
Beoordeling door de hoofdvakdocent op het einde van elk semester.
Criteria
De student moet de hierboven onder 'Leerdoelen' genoemde onderdelen beheersen. Specifieke criteria: creativiteit, expressie, improvisatie, techniek, sound, timing, leesvaardigheid, repertoirekennis, ontwikkeling, zelfreflectie, attitude en lesvoorbereiding
Normering
De student heeft deze module afgerond als hij of zij aan het einde van het tweede semester met minimaal een 5,5 is beoordeeld.
Procedure bij toetsing
Aan het einde van beide semesters vult de docent een speciaal op het vak toegesneden beoordelingsformulier in. De beoordeling is in woorden en in een samenvattend beoordelingscijfer. De docent bespreekt zijn beoordeling tijdens de eerstvolgende les met de student. De beoordeling op het eind van het herfstsemester is formatief en wordt uitgedrukt in termen van voldaan of niet voldaan. Deze beoordeling is bedoeld om de voortgang van de student in deze onderwijseenheid aan te geven. Er worden geen EC's toegekend en herkansing is niet mogelijk. Absolvering en toekenning EC's pas mogelijk na afsluiting lentesemester.
Herkansing
Zie de Onderwijs- en examenregeling.

Samenvatting van de module

Deze module staat in het teken van de verbreding waarbij vooral aandacht wordt besteed aan de ambachtelijke vaardigheden, in de breedste zin van het woord, van de student verder uitgebouwd.Verder staat het bestuderen en maken van sounds en hun toepassingen centraal. Daarnaast wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de ontwikkeling van de eigen muzikale smaak. Ook wordt er aan muzikaal complexere structuren gewerkt.
De student bereidt zich in een wekelijkse les voor op de auditie aan het einde van het 2de jaar.