Ritmepracticum 1

Modulecode
M-JP-RPR1
Vakgebied
Theorie
Credits
3
Groepsgrootte
8
Lesweken
30
Lesduur
40 minuten per week
Contacttijd totaal
20 uur
Studietijd
64 uur

Vorm / inhoud / niveau

Ingangsniveau
Toegelaten tot de propedeuse.
Competenties
Zie Competentie Matrix.
Leerdoelen
Te leren interpreteren en uitvoeren van eenvoudige tot qua moeilijkheidsgraad gemiddelde genoteerde ritmes in diverse muziekidiomen binnen en verwant aan het domein van de jazz, pop en latinmuziek.
Samenhang
Gerelateerd aan Hoofdvak en theorie modules.
Inhoud
Het noteren van voorgespeelde en voorgezongen eenstemmige ritmische fragmenten
het op percussie-instrumenten of gezongen uitvoeren van genoteerde ritmische fragmenten
het opbouwen van een paraat repertoire van ritmische fragmenten
het uitvoeren van elementaire ritmische tweestemmigheid, waarbij met één hand een eenvoudig metrisch patroon word "geknipt" en met de andere hand of met de stem een ritme wordt uitgevoerd
het gehanteerde materiaal wordt achtereenvolgens opgebouwd uit:
jazz-clichés, met gebruikmaking van achtsten, kwarten, gepuncteerde kwarten, overbindingen, rusten, accenten en eenvoudige cross-rhythms in 4/4 en 3/4
idem, maar met gebruikmaking van triolen
idem, maar nu ook in de maatsoorten 6/8, 9/8 en 12/8, met gebruikmaking van gepuncteerde achtsten en zestienden.
Werkvormen
Practicum.
Media / leerstof / repertoire
Eigen materiaal docenten.
Studentactiviteit
nvt

Toetsing en beoordeling

Toetsvormen
Geschreven beoordeling door de docent op het eind van het herfstsemester en een tentamen op het eind van het lentesemester.
Criteria
De student is in staat om:
- een voorgespeeld ritmisch fragment correct te noteren
- het in de lessen opgebouwde repertoire te zingen of te tikken, waarbij met één hand het metrum wordt "geknipt"
- na korte voorbereiding à vue een ritmische fragment uit te voeren met "geknipt" metrum.
Normering
De module is voldoende afgesloten als de student als eindresultaat een beoordeling heeft gekregen van 5,5 of hoger. De beoordeling op het eind van het herfstsemester is formatief en wordt uitgedrukt in termen van voldaan of niet voldaan. Deze beoordeling is bedoeld om de voortgang van de student in deze onderwijseenheid aan te geven. Er worden geen EC's toegekend en herkansing is niet mogelijk. Absolvering en toekenning EC's pas mogelijk na afsluiting lentesemester.
Procedure bij toetsing
Op het eind van het herfstsemester beoordeelt de docent de student schriftelijk. Aan het eind van het lentesemester wordt een schriftelijk en mondeling tentamen afgenomen.
Herkansing
Zie de Onderwijs- en examenregeling.

Samenvatting van de module

In deze module leert de student eenvoudige tot qua moeilijkheidsgraad gemiddelde ritmes herkennen, analyseren en uitvoeren in diverse idiomen.