Studiegroep 1

Modulecode
M-JP-STU1
Vakgebied
Maatschappij
Credits
2
Groepsgrootte
Variabel
Lesweken
Variabel
Lesduur
Variabel
Contacttijd totaal
Variabel
Studietijd
Variabel

Vorm / inhoud / niveau

Ingangsniveau
Toegelaten tot de bachelor.
Competenties
Zie Competentie Matrix.
Leerdoelen
De student
ontwikkelt inzicht in zijn persoonlijke kwaliteiten en kan op basis hiervan betere keuzes maken met betrekking tot zijn muziekstudie en toekomstige beroepspraktijk;
ontwikkelt een realistisch beeld van het werkveld van de professionele musicus;
verbetert zijn studievaardigheden;
is zich bewust van gezondheidsaspecten rond zijn vak;
analyseert en verbetert zijn functioneren in groepsprocessen als repetities, publiekspresentaties, discussie en debat.
Samenhang
N.i.t.v.
Inhoud
N.i.t.v.
Werkvormen
Groepsbijeenkomsten, eventueel opgedeeld in kleinere groepen, groepsdiscussie, studentenpresentatie, groepstraining; workshop, lezing, debat.
Media / leerstof / repertoire
N.i.t.v.
Studentactiviteit
nvt

Toetsing en beoordeling

Toetsvormen
Op basis van aanwezigheid.
Criteria
Minimale aanwezigheid van 80%.
Normering
De module moet met een "voldoende" zijn beoordeeld.
Procedure bij toetsing
N.i.t.v.
Herkansing
Zie de Onderwijs- en examenregeling.

Samenvatting van de module

In een studiegroep doen studenten algemene kennis en vaardigheden op om hun studie- en beroepsloopbaan beter vorm te geven. Voor een deel gaat het om concrete aspecten van studie en beroep, maar daarnaast ook om het ontwikkelen van wenselijke en noodzakelijke persoonlijke vaardigheden.