Studiegroep 2

Modulecode
M-JP-STU2
Vakgebied
Maatschappij
Credits
2
Groepsgrootte
Variabel
Lesweken
Variabel
Lesduur
Variabel
Contacttijd totaal
Variabel
Studietijd
Variabel

Vorm / inhoud / niveau

Ingangsniveau
Studiegroep 1 is afgesloten.
Competenties
Zie Competentie Matrix.
Leerdoelen
De student
ontwikkelt inzicht in zijn persoonlijke kwaliteiten en kan op basis hiervan betere keuzes maken met betrekking tot zijn muziekstudie en toekomstige beroepspraktijk;
ontwikkelt een realistisch beeld van het werkveld van de professionele musicus;
verbetert zijn studievaardigheden;
is zich bewust van gezondheidsaspecten rond zijn vak;
analyseert en verbetert zijn functioneren in groepsprocessen als repetities, publiekspresentaties, discussie en debat.
Samenhang
N.i.t.v.
Inhoud
N.i.t.v.
Werkvormen
Groepsbijeenkomsten, eventueel opgedeeld in kleinere groepen, groepsdiscussie, studentenpresentatie, groepstraining; workshop, lezing, debat.
Media / leerstof / repertoire
N.i.t.v.
Studentactiviteit
nvt

Toetsing en beoordeling

Toetsvormen
Op basis van aanwezigheid.
Criteria
Minimale aanwezigheid van 80%.
Normering
De module moet met een "voldoende" zijn beoordeeld.
Procedure bij toetsing
N.i.t.v.
Herkansing
Zie de Onderwijs- en examenregeling.

Samenvatting van de module

In een studiegroep doen studenten algemene kennis en vaardigheden op om hun studie- en beroepsloopbaan beter vorm te geven. Voor een deel gaat het om concrete aspecten van studie en beroep, maar daarnaast ook om het ontwikkelen van wenselijke en noodzakelijke persoonlijke vaardigheden.