Auditie Jazz & Pop 3

Modulecode
M-JP-AUD3
Vakgebied
Praktijk
Credits
1
Groepsgrootte
nvt
Lesweken
nvt
Lesduur
45 minuten
Contacttijd totaal
45 minuten
Studietijd
27 uur

Vorm / inhoud / niveau

Ingangsniveau
nvt
Competenties
Zie Competentie Matrix.
Leerdoelen
Ontwikkeling van het onder Inhoud genoemde.
Samenhang
Gerelateerd aan Hoofdvak en diverse Bands.
Inhoud
De student bereidt zelf een presentatie voor van 5 stukken. Alles wat bij deze presentatie komt kijken is hierbij inbegrepen. Selectie stukken, eventueel schrijven materiaal, arrangeren stukken, selectie medespelers, repeteren, eventueel organiseren instrumentarium, aankleding. Alle competenties, leerdoelen en inhouden die bij de diverse speelvakken in jaar 3 aan de orde zijn geweest spelen een rol bij de auditie.
Werkvormen
Auditie
Media / leerstof / repertoire
Afhankelijk van hoofdvak. Zie beschrijving daarvan.
Studentactiviteit
Student organiseert alles wat met de uitvoering van de auditie samenhang zelfstandig.

Toetsing en beoordeling

Toetsvormen
Auditie voor minimaal 3 en maximaal 5 examinatoren, waarvan in de regel precies 2, daar waar onmogelijk maximaal 2 docenten van het eigen hoofdvak. De kandidaat bereidt 5 stukken voor waarin hij zichzelf duidelijk profileert, afwisselend van stijl en tempo.
Criteria
Creativiteit, expressie, improvisatie, samenspel, interactie, harmonische mogelijkheden, begeleiden, klankbalans, techniek, sound, intonatie, timing en tempovastheid, ritmiek, leesvaardigheid, vormvastheid, repertoirekeuze, setlist, attitude, performance, voorbereiding, arrangeren/componeren (als van toepassing).
Normering
De student heeft deze module met succes afgerond als hij met minimaal een 5,5 is beoordeeld.
Procedure bij toetsing
De examinatoren beoordelen aan de hand van een overzicht van de relevante criteria en het gemiddelde van deze beoordelingen is het eindcijfer.
Alle examinatoren leveren hun beoordelingsformulier 'blind' in bij de voorzitter. De voorzitter gaat vervolgens na of de beoordelingen voldoende met elkaar overeenkomen. Dat is in beginsel het geval als de beoordelingen in cijfers niet meer dan twee punten uit elkaar liggen. Indien de beoordelingen voldoende met elkaar overeenkomen, vult de voorzitter zijn voorzittersformulier volledig in. Het tekstdeel hiervan bevat een samenvatting van de onderbouwingen, die de afzonderlijke examinatoren hebben gegeven. Het eindcijfer is het gemiddelde van de gegeven beoordelingen.
Indien de beoordelingen niet voldoende met elkaar overeenkomen, opent de voorzitter het overleg. In eerste instantie verzoekt hij de examinatoren, waarvan de cijfers meer dan twee punten uit elkaar liggen, om toelichting. Daarna kunnen alle examinatoren over de kwestie mee discussiƫren. Vervolgens gaat de voorzitter over tot herstemming. Herstemming vindt plaats met inachtneming van hetgeen in de discussie is besproken. Komen de beoordelingen na herstemming voldoende overeen, dan neemt de voorzitter de nieuwe beoordelingen over op het voorzittersformulier onder 'herstemming' en vormt het gemiddelde getal het eindcijfer.
Komen de beoordelingen bij herstemming nog steeds niet voldoende overeen, dan neemt de voorzitter het gemiddelde van de herstemming als eindcijfer en maakt hij op het voorzittersformulier een aantekening, waarin hij vastlegt waarom de examinatoren naar zijn mening niet tot elkaar zijn gekomen.
Herkansing
Zie de Onderwijs- en examenregeling.

Samenvatting van de module

Deze module maakt deel uit van de leerplannen van de volgende hoofdvakken: Basgitaar, Contrabas, Drums, Gitaar, Piano, Saxofoon, Trombone en Zang.