Groepsles Hoofdvak

Modulecode
M-JP-GLS
Vakgebied
Praktijk
Credits
4
Groepsgrootte
Studenten uit jaar 1 en 2 van het hoofdvak dat aan de orde is
Lesweken
30
Lesduur
60 minuten per week
Contacttijd totaal
30 uur
Studietijd
82 uur

Vorm / inhoud / niveau

Ingangsniveau
Toegelaten tot jaar 1 of 2 van het hoofdvak dat aan de orde is.
Competenties
Zie Competentie Matrix.
Leerdoelen
Zie de hoofdvak module beschrjvingen.
Samenhang
Zie de hoofdvak module beschrjvingen.
Inhoud
Bij vrijwel alle hoofdvakken wordt een deel van de hoofdvakles in groepsverband gegeven. Veelal is het praktischer en efficiƫnter instructies die sterk ambachtelijk van aard zijn te onderwijzen aan een groep van studenten die een op eenzelfde punt in hun ontwikkeling staan. Bovendien is het leerzaam voor studenten te ontdekken hoe hun peers omgaan met vraagstukken die voor hen evenzeer gelden.
De onderwerpen die in de groepsles aan de orde komen staan beschreven in de onderwijsbeschrijvingen van de hoofdvakken.
De groepsles wordt gegeven door een of meer docenten van het betreffende hoofdvak. In de meeste gevallen zal de student binnen de groepsles, naast zijn of haar eigen hoofdvakdocent, kennis maken met een of meer andere docenten van hetzelfde hoofdvak.
Onder de groepsles zijn begrepen de volgende in de studiepuntentabel genoemde vakken:
groepsles (AEZ)
ritmesectietraining (Z basgitaar, contrabas, drums)
techniek (E contrabas)
rudiments (E drums)
gitaarritmiek (A gitaar)
training snaren (E gitaar)
lezen en techniek (Z gitaar)
pianotechniek (hammond en piano)
duoles (AZ zang)
vocaal ensemble (A zang)
vocal project (Z zang)
tiltzang (A zang)
project (Z zang)
phrasing & timing (Z saxofoon)
Werkvormen
Zie de hoofdvak module beschrijvingen.
Media / leerstof / repertoire
Zie de hoofdvak module beschrijvingen.
Studentactiviteit
Zie de hoofdvak module beschrijvingen.

Toetsing en beoordeling

Toetsvormen
Beoordeling door hoofdvakdocent(en) op het einde van elk semester.
Criteria
Deelname.
Normering
Minimale aanwezigheid van 80%.
Procedure bij toetsing
Aan het eind van beide semsters geeft (geven) de groepslesdocent(en) aan of er sprake is geweest van een aanwezigheid van minimaal 80%.
Herkansing
Zie de Onderwijs- en examenregeling.

Samenvatting van de module

Een deel van de onderwerpen die aan de orde komen bij de hoofdvakles wordt aangeboden in de vorm van groepslessen.