Gastdocenten Jazz & Pop

Modulecode
M-JP-GST
Vakgebied
Praktijk of Theorie
Credits
1
Groepsgrootte
Afhankelijk van het aantal studenten in de opleiding
Lesweken
nvt
Lesduur
Variabel
Contacttijd totaal
Variabel
Studietijd
Variabel

Vorm / inhoud / niveau

Ingangsniveau
Toegelaten tot het voor de gastles relevante jaar van de studie.
Competenties
Zie Competentie Matrix.
Leerdoelen
Variabel
Samenhang
Variabel
Inhoud
Geregeld bezoeken gastdocenten de afdeling Jazz & Pop. Daarbij komt een groot aantal onderwerpen aan de orde.
Voorbeelden van gastdocentschappen zijn door het jaar heen los georganiseerde master classes, workshops, practica en clinics, en nadrukkelijk ook de instrument2daagse.
Deelname aan lessen van gastdocenten is verplicht in het geval het een gastdocent van het eigen hoofdvak betreft, en facultatief in alle andere gevallen. In het geval het een lokaal georganiseerde activiteit betreft geldt de aanwezigheidsplicht enkel de studenten van de desbetreffende locatie. Bij lokaleoverstijgend georganiseerde activiteiten geldt de aanwezigheidsplicht alle studenten van het desbetreffende hoofdvak, ongeacht de locatie waar de student domicilie heeft.
Werkvormen
Variabel, in ieder geval daarin begrepen master classes, workshops, practica, clinics.
Media / leerstof / repertoire
Variabel
Studentactiviteit
Variabel

Toetsing en beoordeling

Toetsvormen
Aanwezigheid.
Criteria
Voldoende Aanwezigheid.
Normering
Minimaal 80% aanwezigheid bij lessen door gstdocenten van het eigen hoofdvak.
Procedure bij toetsing
Aanwezigheid wordt gecontroleerd d.m.v. presentielijsten en/of verslag- of opgaveformulieren.
Herkansing
Zie de Onderwijs- en examenregeling.

Samenvatting van de module

Geregeld bezoeken gastdocenten de afdeling Jazz & Pop. Aanwezigheid hierbij is in veel gevallen niet facultatief maar verplicht.